Университети Start.bg - портал за университети и колежи в България и по света. http://universiteti.start.bg/ bg <![CDATA[Катедра "Икономика и управление" - МТФ на МГУ Иван Рилски]]> http://universiteti.start.bg/#b_40864 1607341479 1607341479 1607341479 868745 <![CDATA[Oбучение в електронна среда на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".]]> http://universiteti.start.bg/#b_40940 1607341469 1607341469 1607341469 868744 <![CDATA[Курсови и дипломни работи, дисертации, есета, реферати, казуси, презентации, проекти]]> http://universiteti.start.bg/#b_54736 1515136179 1515136179 1515136179 826384 <![CDATA[Висше училище по мениджмънт (ВУМ)]]> http://universiteti.start.bg/#b_40940 1490715579 1490715579 1490715579 807376 <![CDATA[Кандидат-магистърски прием в УНСС]]> http://universiteti.start.bg/#b_40864 1476708543 1476708543 1476708543 796805 <![CDATA[Платформа на университетите]]> http://universiteti.start.bg/#b_40882 1461249871 1461249871 1461249871 786340 <![CDATA[Прием в УНСС на кандидат-студенти в бакалавърска форма на обучение]]> http://universiteti.start.bg/#b_40864 1461249864 1461249864 1461249864 786339 <![CDATA[Всичко за образованието във Великобритания]]> http://universiteti.start.bg/#b_40874 1394383642 1394383642 1394383642 747552 <![CDATA[Списък на Университетите и Колежите в България]]> http://universiteti.start.bg/#b_54736 1392394774 1392394774 1392394774 745957 <![CDATA[Православен богословски факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"]]> http://universiteti.start.bg/#b_41038 1363625308 1363625308 1363625308 721418